Avtor: Žiga Ham
Mentor: izr. prof. dr. Marko Robnik-Šikonja

Problem

 • Izdelovanje vizualizacij algoritmov je zamudno in zahtevno
 • Veliko obstoječih vizualizacij, majhna ponovna uporabnost

Rešitev

 • Ogrodje za izdelavo vizualizacij
 • Modularna zasnova

Zasnova

 • Spletna stran
 • Orodje za zajemanje dogodkov
 • Javascript ogrodje za vizualizacije

Zajem dogodkov

avy('start')
list = []
for i in range(10):
 avy('step')
 list.append(i)
 avy('list.add', i)
int main() {
 AVY(start);
 std::vector<int> list;
 for (int i = 0; i < 10; i++) {
   AVY(step);
   list.push_back(i);
   AVY(list.add, P(i));
 }
}

Zajem dogodkov

Možnost izklopa

import sys

if len(sys.argv) > 1 and sys.argv[1] == 'avy':
 from avy import avy
else:
 def avy(*argv):
  pass
#ifdef EAVY
#include "avy.h"
#else
#define AVY(...)
#endif

Zajem dogodkov

Dnevnik (datoteka z dogodki)

 • Imena funkcij: string
 • Parametri: JSON
step()
list.add(0)
step()
list.add(1)
step()
list.add(2)
step()
list.add(3)
...
step()
list.add(9)

Vizualizacija

define(['m/ziga/core/playback', 'm/ziga/core/svg',
  'm/ziga/list/list', 'm/ziga/node/simple'],
  function(playback, svg, list, node) {

 var v = {};
 v.list = new list(svg, new node());

 playback.load(v);

});

Topološko urejanje

Topološko urejanje

define([...], function(...) {
 var v = {};
 var nodeStyle = new nodeSimple(), linkStyle = new linkArrow();
 v.graph = new graph(svg.add(), nodeStyle, linkStyle);
 v.list = new list(svg.add(), nodeStyle);

 playback.load(v);
});
for (int i = 0; i < n; i++) {
 AVY(graph.addNode, P(i));
}
for (int i = 0; i < m; i++) {
 scanf("%d %d", &a, &b);
 AVY(graph.addLink, P(a), P(b));
 ...
}
...
while (!vrsta.empty()) {
 int t = vrsta.top(); vrsta.pop();
 AVY(step);
 AVY(graph.delNode, P(t));
 AVY(list.add, P(t));
 ...
}

Spletna stran

 • Gostuje (tuje) vizualizacije in module
 • Ločena dela spletne strani

Sklep

 • Narejeno
  • Spletna stran
  • Orodje za zajemanje dogodkov
  • Javascript ogrodje za vizualizacije
  • Osnovni moduli in primeri vizualizacij
 • Možnosti za nadgradnjo
  • Sočasno prikazovanje vizualizacije
  • Prikazovanje kode algoritma
  • Prilagajanje velikosti zaslona
  • Možnost izvajanja programov na strežniku
  • Pohitritev nalagalnika modulov